Ke stažení informační bulletin KDU-ČSL Olomouckého kraje.

Krajánek léto 2007 Krajánek podzim 2007 Krajánek Vánoce 2007

Krajánek Velikonoce 2008

První máj bez komunistů


Setkání s heslem První máj bez komunistů 1. 5. 2006 na Letenské pláni uspořádala Konfederace politických vězňů, za organizační podpory KDU-ČSL a ODS. Demonstrace na Letné se účastnili i členové KDU-ČSL z Olomouckého kraje všech věkových skupin. Nechyběli ani Mladí křesťanští demokraté.

 

Otázky Václava Moravce 20. 4. 2006 Lídři pěti nejsilnějších politických stran v Olomouckém kraji se 20.4. se utkaly o hlasy televizních diváků v pořadu Otázky Václava Moravce v přímém přenosu. Lídr kandidátky KDU-ČSL Tomáš Kvapil přesvědčil 21, 8% diváků a skončil na druhé příčce. Je to zatím nejpřesvědčivější výsledek dosažený v tomto diváckém hlasování. Doufejme, že jakmile se přesune pořad na Moravu, začne se KDU-ČSL blízkat na lepší časy. Pozvbuzením pro kandidáta bylo i to, že v sále byli přítomni mladí příznivci KDU-ČSL a ta také o sobě dávali dostatečně vědět. Jako nejslabší vystoupení bylo hodnoceno vystoupení Lídra ČSSD M. Vlčka, který nedokázal dokončit větu a nedalo se rozumět ani obsahu. Kandidát ODS na sebe strhával pozornost, což publiku začalo časem vadit. Fáze sporů mezi kandidátem ODS a ČSSD byla slabinou pořadu. Zkušený moderátor vyškolený v redakci BBC nedokázal poslance Langra kultivovaně utnout při jeho exhibicionistických projevech. Komunistický kandidát použil celou řadu frází a vymyšlenin, na jedné z nich ho přistihl i náš kandidát, když se rozproudila diskuse o neziskových nemocnicích. Ve vystoupeních použil i nereálné sliby KSČM mladým rodinám. Kandidát Strany zelených byl naprosto nezkušený, neorientoval se v tématu. Tomáš Kvapil na rozdíl od ostatních byl věcný a srozumitelný. Tak ho známe i z jeho působení ve Sněmovně.

 

Poděkování

Děkuji všem příznivcům za podporu a důvěru, kterou mi vyjádřili v hlasování v pořadu Otázky Váslava Moravce. Vaše hlasy jsou pro mne povzbuzením pro další práci. Poprvé se podařilo, že se KDU-ČSL dostal na druhé místo a za sebou nechala i KSČM, která v poslední době posiluje. Tomáš Kvapil, lídr kandidátky KDU-ČSL v Olomouckém kraji


Volební kampaň se rozjíždí. V ulicích města se objevují billboardy a veřejnoprávní televize připravuje nejrůznější předvolební pořady. Sledované jsou např.  Otázky Václava Moravce. Dne 20. dubna budou vysílány z Olomouce. Od 21 hodin bude na ČT 2 v regionálním pořadu Otázky Václava Moravce za KDU-ČSL poslanec Tomáš Kvapil. Tímto si Vás dovolujeme požádat o podporu v anketním hlasování ve prospěch KDU-ČSL. Hlasovat je možno až asi 10 minut po začátku pořadu, a to pouze jednou z každého mobilního telefonu odesláním SMS zprávy ve tvaru: VOLBY 4 na číslo 906 11 04. Ve všech předešlých pořadech měla KDU-ČSL přiřazeno číslo 4; je nutné aktuálně ověřit na začátku pořadu. Vaše SMS znamená podporu především aktivní prorodinné politiky KDU-ČSL (společné zdanění manželů, zvýšení rodičovských příspěvků, možnost utajovaných porodů jako nástroj pro snižování počtu umělých potratů, novomanželské půjčky a jiné nástroje na pomoc při zajišťování bydlení).

Letos v dubnu uplyne 50 let od úmrtí Mons. Jana Šrámka, zakladatele Československé strany lidové. Tento významný politik po komunistickém puči odmítl nabídku komunistů ke spolupráci. Jeho zásadový postoj se projevil již dříve, když  např. při projednávání  anglo-francouzského ultimáta 21. 9. 1938 se postavil ve vládě proti přijetí kapitulace. Následně byl zadržen při pokusu o emigraci a internován. V roce1956 umírá v Praze na Bulovce. KDU-ČSL si chce význam  nejvýraznější postavy českého politického katolicismu připomenout 30. dubna 2006 slavnostní mši svatou., kterou bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner  v 10 hodin v Olomoucké katedrále. Potom položíme květiny u památníku v jeho rodišti, blízkém Grygově. Bude to i příležitost k zamyšlení nad směřováním křesťansky orientované strany v  našich dějinách a nad jejím významem v dnešní době.  Připomeneme si skutečnost, že   v těžkém období 1. republiky, které bylo anticírkevní, bojoval proti rozkladnému relativismu. Chtěl, aby ve společnosti zapustila kořeny víra v křesťanské hodnoty a aby politika byla službou a hledáním obecného dobra v rámci světové křesťanské kultury.

Již v pořadí 6. Pochod pro život v obnovené podobě proběhl v sobotu 25. března v Praze. I v letošním roce jej organizovalo občanské sdružení Hnutí Pro život ČR. Tichý průvod občanů z celé republiky měl  za cíl upozornit na stále přetrvávající praxi zabíjení počatých dětí umělým potratem. Podle aktuálních statistik jich u nás tímto způsobem každý den zemře průměrně sedmdesát. Pochodu se zúčastnil poslanec a krajský předseda Tomáš Kvapil, který rovněž oslovil shromážděné účastníky.


Krajský ples KDU-ČSL Olomouckého kraje se uskutečnil 25. 2. 2006 ve Velkém sále Národního domu v Olomouci. . Z významných hostů se kromě poslance Tomáše Kvapila zúčastnil poslanec Ivo Vykydal a zastupitelé kraje – 1. náměstek hejtmana kraje Pavel Horák a náměstkyně Jitka Chalánková. Na začátku plesu všechny pozdravil ministr zahraničí Cyril Svoboda, který si následující hodinu a půl s mnoha hosty ještě povídal osobně. Překvapil a potěšil jej dar od poslance Kvapila – olomoucké tvarůžky. Prý proto, aby nás i v Praze ucítili! O krásnou výzdobu všech stolů i celého sálu se zasloužilo květinářství z Kateřinské ulice. Žádná dáma díky němu také neodcházela s prázdnou, ale odnášela si květinu, kterou obdržela jako milou pozornost při vstupu.


 Druhá série besed na téma: „Co mají udělat politici pro Vás a Vaše město“ bude zahájena setkáním občanů 16.1. 20026 v Hanušovicích (Kulturní dům - 17,00hod) a ve Starém Městě (Penzion Pod javorem - 19,00 hod.), 23.1. v Dubu na Moravě (zasedačka OÚ - 17,00 hod.) a ve Velké Bystřici (Orlovna - 19,00 hod.), 30.1. v Oseku nad Bečvou (obřadní síň OÚ -  17,00 hod.) a v Dřevohosticích ( ES klub  u Radnice - 19,00 hod.) , 6.2. Kostelec na Hané (hostinec Hanácký grunt -  17, 00 hod.) a Němčice nad Hanou (Sokolovna - 19,00 hod.) 13.2. v  Tovačově (zasedačka Měst. úřadu - 17,00 hod.) v Kojetíně (Měst. kulturní středisko - 19,00 hod.), 20.2  v Moravském Berouně, 27.2. v Javorníku a Zlatých Horách, 28.2. v Podštátě (zámek - 17,00 hod.) . Setkání se zúčastní poslanci, kandidáti do PS a komunální politici. Upřesňující informace je možné získat na okresních kancelářích v Olomouci 602 563 768,  Prostějově 728 754 325, Přerově 602 563 768, Šumperku 731 603 800, Jeseníku 606 565 549.


Olomouc 12. 12. 2006 Série besed na téma: Co mají udělat politici pro Vás a Vaše město byla ukončena besedou v Olomouci a Uničově. Této besedě předcházely besedy s občany v Šumperku 7. 11; v Přerově a Lipníku 14. 11; ve Šternberku a Litovli 15. 11; v Hranicích 16.11;  v Jeseníku 21. 11, v Zábřehu a Mohelnici  28. 11,
v Prostějově a Konici 5. 12.  Besed se účastnili poslanci T. Kvapil a I. Vykydal a regionální politici místních zastupitelstev. V okrese Přerov se představil kandidát do PS Mgr. Petr Prinz, v okrese Prostějov kandidát do PS Mgr. Jindřich Miklas a rovněž kandidát do Senátu za volební obvod č. 62 ing. Petr Kousal.


Tisková konference 5. 12. 2005. Velký zájem novinářů  vzbudila tisková konference konaná na krajské kanceláři 5.12. Poslanec ing. Tomáš Kvapil informoval zástupce tisku o některých důležitých položkách, které byly schváleny s rozpočtem v PS pro rok 2006 a týkají se Olomouckého kraje. mezi tyto položky patří rekonstrukce Přemyslovského paláce a budování Arcidiecézního muzea, generální oprava vnějšího pláště katedrály, generální oprava kostela Svatý Kopeček, odkup a rekonstrukce ÚSP ve Víceměřicích, oprava farního kostela v Konici. Častými položkami v rozpočtu jsou též opravy základních škol a rekonstrukce školních jídelen.


28. 11. 2005 navštívil Olomouc předseda KDU-ČSL ing. Miroslav Kalousek. Na programu jeho návštěvy byla  prohlídku budovaného Arcidiecézního muzea, které řeší problém finančních prostředků na provoz. „Zájem státu o toto muzeum je logický, neměl by jej nechat Olomouckému kraji na krku,“ prohlásil včera po prohlídce. Stát již déle než rok není schopen najít peníze na provoz nového muzea, konkrétně na platy pracovníků. Po prohlídce se konala tisková konference na níž byly představení kandidáti pro volby do Sněmovny v roce 2006, Petr Prinz z Přerova a Jindřich Miklas z Prostějova. V odpoledních hodinách se předseda strany zúčastnil jednání Krajského výboru KDU-ČSL Olomouckého kraje.

V pondělí  pobýval v Olomouci i ministr RNDr. Libor Ambrozek. Navštívil středisko ekologických aktivit Sluňákov v Horce na Moravě. „Státní fond životního prostředí na tuto nízkoenergetickou budovu přispěl částkou 36 milionů korun, což je jedna z nejvyšších přidělených dotací vůbec. Biocentrum se stane vstupní branou do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví,“ řekl L. Ambrozek.


Československá strana lidová na střední Moravě v letech 1948-1960 je název publikace určené pro odbornou veřejnost, kterou zpracoval PhDr. Karel Konečný, CSc. z Univerzity Palackého v Olomouci:  „Když se v září 1947 konala v Olomouci pracovní konference krajské organizace ČSL, konstatoval na ní zástupce ústředního výkonného výboru a bývalý poslanec za olomoucký volební kraj msgre. František Hála s neskrývaným uznáním, že z moravských krajů má právě Olomouc největší procento organizovaných členů. Strana zatím neměla zastoupení jen 79 obcích, což nepředstavovalo ani 10% z celkového počtu všech obcí volebního kraje, “ uvádí autor publikace v úvodu. Kniha je k dispozici na Krajské kanceláři KDU-ČSL, která se  finančně podílela na zpracování grantového projektu. Autor připravuje k vydání publikaci „Nekomunistické strany na Olomoucku v letech 1948 - 1989. Příspěvek k nejnovějším dějinám ČSL a ČSS na střední Moravě“. Vydání je plánováno na dubnu 2006.


Volební prognóza agentury Factum Invenio - říjen 2005

Pouze čtyřem politickým stranám by se podařilo překonat pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná. ODS by pravděpodobně získala 64 mandátů, ČSSD 62 mandátů, KSČM 47 mandátů a KDU-ČSL 27 mandátů. Přes to, že odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 mandátů, získala by v Poslanecké sněmovně většinu pouze buď levicová koalice ČSSD s KSČM, nebo velká koalice ODS a ČSSD.


Besedy s občany od 7. 11. do 12. 12. 2005

 KV KDU-ČSL Olomouckého kraje připravil pro občany  besedy na téma: Co mají udělat politici pro Vás a pro Vaše město. Setkání se zúčastní lídr kandidátky voleb do PS PČR ing. Tomáš Kvapil, ing. Ivo Vykydal a další kandidáti Parlamentních voleb 2006, Mgr. Petr Prinz a Mgr. Jindřich Miklas. V okrese Prostějov bude možné diskutovat rovněž s kandidátem do Senátu za obvod č. 62 Ing. Petrem Kousalem, bývalým generálním ředitelem Českých drah.  Při besdách bude příležitost klást dotazy rovněž členům městských   zastupitelstev za KDU-ČSL.  besedy se ponesou v duchu hesl:

Směr politiky státu určují politici, směr politiků by měli určovat občané.

Harmonogram těchto akcí najdete zde.


Nový web www.volebnipreference.cz

sleduje české volební preference. Tyto stránky  nabízí každému návštěvníkovi alternativu vůči zaběhaným agenturám, které se dlouhodobě zabývají volebními preferencemi.

„Vznikem těchto stránek chceme reagovat na monopolní postavení dvou až tří agentur, které se zabývají průzkumem volebních preferencí v ČR a především na podivné praktiky některých z nich, kdy v létě 2005 odmítly zveřejnit zjištěná data s pouhým odkazem, že jsou nerelevantní. Hlavním důvodem však je umožnit každému z vás jednou za měsíc (resp. za 30 dní) odevzdat svůj hlas některé z níže uvedených stran, které jsou řazeny abecedně. V seznamu politických stran jsou uvedeny všechny strany a hnutí, které se v posledních volbách, tedy v roce 2002 ve volbách do Parlamentu ČR a v roce 2004 ve volbách do Evropského parlamentu, překonaly 0,5 %. Tento širší výběr považujeme za více reprezentativní pro českou politickou scénu. ” (Tolik autoři webu, studenti Přírodovědecké fakulty UP)


Velká Bystřice/Olomouc  Poslanec Tomáš Kvapil povede v příštím roce v Olomouckém kraji kandidátku KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny. Rozhodli o tom delegáti krajské konference ve Velké Bystřici na Olomoucku. Za hlavní cíl Tomáš Kvapil považuje zlepšit podporu rodin s dětmi.
„Myslím, že naše společnost rodinám s dětmi ještě moc a moc dluží. V případě zvolení bych se v Poslanecké sněmovně věnoval zejména těmto otázkám,“ řekl T. Kvapil. Jako možné řešení označil například pravidelnou valorizaci přídavků na děti či podporu zaměstnavatelů, kteří poskytnou na částečný úvazek práci ženám po mateřské dovolené.
Podle krajského tajemníka Jana Dostála byla volba sedmdesáti delegátů jednoznačná. Před nominací se totiž kandidatury na lídra vzdal poslanec Ivo Vykydal ze Šumperska, který nakonec obsadil druhou příčku.


Starší lidé si budou moci nechat současné průkazy
PRAHA 19. 8. 2005 Občané starší 70 let, kteří mají občanské průkazy bez vymezené doby platnosti, si je možná nebudou muset povinně vyměnit. Do konce života by mohli používat průkazy dosavadní. Počítá s tím předloha, kterou přijala Poslanecká sněmovna. Podle ní by si průkazy bez vymezené doby platnosti nemuseli měnit občané narození před 1. lednem 1936. Kdyby parlament novelu neschválil, musela by drtivá většina občanů starších 70 let podat žádost o jejich výměnu do konce listopadu.
Poslanci odůvodnili návrh tím, že ne všichni očané starší 70 let vědí, že si do konce roku mají průkazy vyměnit. Kdyby to neudělali, spáchali by přestupek. Navíc by to mohlo ohrozit i pobírání důchodu či jejich přijímání do zdravotnických a sociálních zařízení. Autoři novely si myslí, že pro tyto běžné věci postačují občanské průkazy staršího typu.
Předlohu navrhla skupina poslanců ze všech parlamentních stran v čele s lidovci Ludvíkem Hovorkou a Tomášem Kvapilem. Předloha začne platit tehdy, když ji podpoří i Senát a podepíše prezident Václav Klaus. Očekává se, že horní komora by ji mohla odsouhlasit. Podle ministerstva vnitra je teď v zemi platných až deset typů občanských průkazů. Skoro čtyři miliony lidí používají průkazy bez strojem čitelných údajů. Nové mají vedle strojově čitelných údajů i počítačově tištěnou fotografii držitele. Strojově čitelný kód urychluje třeba odbavování na hranicích. Do konce roku si musejí vyměnit průkazy bez strojově čitelných údajů lidé, kteří je dostali do konce roku 1994. Ostatní si je musejí vyměnit postupně ve stanovených lhůtách do konce roku 2008.

Lidové noviny, 19. 08. 2005, čtk


Program krajské organizace na rok 2005

Celý text i s garanty za jednotlivé body programu zde...

1. Okresní konference a krajské konference

2. Ples krajské organizace

3. Tiskové konference senátora, poslanců, krajských zastupitelů, starostů, a dalších představitelů KDU-ČSL v intervalu 14. dní

4. Poslanecké dny senátora, poslanců a krajských zastupitelů v jednotlivých okresech.

5. Vydávání krajského informačního zpravodaje

6. Podpora založení Mladých křesťanských demokratů v každém okresním městě.

7. Klub komunálních politiků - setkání 1x za půl roku.

8. Připomínka významných výročí

- Den matek 2. neděle v květnu

- Mezinárodní den rodiny 15. 5.

- Den dětí 1. 6.

- Svátek patrona politiků 22. 6.

- Narození Mgr. Šrámka 11. 8.

- Den české státnosti 28. 9.

- Den vzniku samostatného čsl. státu 28. 10.

- Den boje za svobodu a demokracii 17. 11.

9. Uspořádání programových konferencí

10. Odborné komise krajského výboru

11. Podpora a spolupráce s neziskovým sektorem

12. Vzdělávání členů

13. Zahraniční kontakty

14. Spolupráce s klubem krajských zastupitelů


Tomáš Kvapil opět zvolen předsedou

Zábřeh 11. 6. 2005  - Křesťanské demokraty z Olomouckého kraje povede nadále poslanec a někdejší ministr pro místní rozvoj Tomáš Kvapil. Rozhodli o tom v Zábřehu účastníci krajské konference KDU-ČSL.
Kvapil je krajským předsedou od roku 2003. Ve volbách o předsednické křeslo porazil stejně jako před dvěma lety tehdejšího hejtmana Olomouckého kraje a současného europoslance Jana Březinu.
Tomáš Kvapil po svém zvolení uvedl, že jeho prioritami jsou podpora rodin, rozvoj venkova, hospodářský rozvoj kraje a řešení vysoké nezaměstnanosti. „Chtěl bych navázat na to, že jsem už oslovil premiéra a prosadil to, aby konečně vláda vzala za své, že Olomoucký kraj je jeden z nejchudších v republice. Vláda musí našemu kraji věnovat speciální pozornost,“ prohlásil Kvapil.
Účastníci konference potvrdili ve funkcích také místopředsedy krajského výboru, kterými jsou bývalá přednostka okresního úřadu Milena Novotná z Jesenicka a poslanec Ivo Vykydal ze Šumperska.
Nové vedení lidovců bude ve svých funkcích čtyři roky. Dříve bylo funkční období krajského výboru o dva roky kratší.


3. pouť veřejných činitelů se uskutečnla 19. 6. 2005

19. 6. 2005 na Svatém Kopečku u Olomouce se uskutečnila 32. pouť veřejných činitelů . Několik desítek  starostů, krajských činovníků i zákonodárců se sjelo při příležitosti svátku patrona politiků Tomáše Mora. Mši svatou sloužil Olomoucký arcibiskup Jan Graubner.


Hospodářský rozvoj Olomouckého kraje

Krajská organizace KDU-ČSL v Olomouci ve spolupráci s Evropskou akademií pro demokracii a s podporou Hanns-Seidel-Stiftung uspořádala v pátek 27. 5. 2005, v Olomouci programovou konferenci na téma:  Hospodářský rozvoj Olomouckého kraje. Záštitu nad konferencí převzal 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje ing. Pavel Horák. Konference určená pro starosty, místostarosty a pracovníky samosprávy měla následující program:

 1)      Úvodní slovo

­ 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje ing. Pavel Horák

 2)        Situace kraje: vývojové tendence (nezaměstnanost, daňové příjmy,  HDP)

pracovnice Českého statistického úřadu

3)      Veřejná správa a regionální rozvoj

­ Bc. Ing. Tomáš Kvapil, poslanec Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Parlamentu ČR

4)        Vize a další možnosti podpory malého a středního podnikání

­ Mgr. Karel  Machotka, ředitel odboru ministerstva průmyslu a obchodu

­  5)       Aplikace investičních pobídek v našem kraji

­  Ing. Herinek, CzechInvest

 6)      Význam  cestovního ruchu  v našem kraji

­ Ing. Ivo Vykydal, poslanec Parlamentu ČR, předseda Podvýboru pro cestovní ruch Parlamentu ČR


Adopce kubánského politického vězně

Poslanec a krajský předseda T. Kvapil se rozhodl adoptovat kubánského politického vězně. Je jím pan Nelson Moline Espino, věk 38 let, odsouzen na 20 let. Je hlavním tajemníkem Konfederace demokratických kubánských dělníků. Je ženatý s paní Irenou Guerra Lugo. Důležité je upozorňovat na situaci kubánských politických vězňů při vhodných příležitostech, posílat intervence na Kubánské velvyslanectví ap.

Adresa jeho rodiny je:

ulice Velázquéz 3823

Pasaje Rico y Cantera, Jacomino, San Miguel del Padrón, Cuidad de La Habana, Cuba

Více informací na www.clovekvtisni.cz/


Soutěž

Soutěž mezi místními organizacemi vyhlášená v rámci volební kampaně do krajských zastupitelstev nalezla mezi členy KDU-ČSL příznivou odezvu a nepochybně přispěla k výbornému výsledku naší strany ve volbách. Mezi vítěznými organizacemi jsou zastoupeny obce i města všech velikostí a také všechny okresy.