Přehled vedoucích činitelů ČSL:

PŘEDSEDOVÉ:
Jan ŠRÁMEK 1919-1948
Alois PETR 1948-1951
Josef PLOJHAR 1951-1968
Antonín POSPÍŠIL 1968-1973
Rostislav PETERA 1973-1980
František TOMAN 1980-1981
Zbyněk ŽALMAN 1981-1989
Josef BARTONČÍK 1989-1991
Josef LUX 1991-1998
Jan KASAL 1999

 

GENERÁLNÍ TAJEMNÍCI:
Vladimír ČERVENKA 1921-1946
Antonín KLIMEK 1946-1948
Eduard HÁLA 1948-1949
Antonín POSPÍŠIL 1949-1952
Josef GEMROT 1952-1965
Václav PACNER 1965-1968
Jan PAULY 1968-1970
Rostislav PETERA 1970-1973
Josef ANDRŠ 1973-1989
Richard SACHER 1989-1990
Jiří ČERNÝ 1990-1991
Pavel ŠUSTR 1991-1992
Milan BAROT 1992-1994
Tomáš RUBÁČEK 1994-1996
Petr RYBÁŘ 1996

Přehled členské základny:
Na konci roku 1920 měla Československá strana lidová 180 000 členů. V letech 1923-1925 nastal nárůst na 260 000. V té době měla ČSL zastoupení v 63 % obcí a měst Čech a Moravy. Měla celkem 663 starostů a 752 náměstků starostů. Začátkem 30. let došlo k mírnému poklesu členstva, ale v druhé polovině 30. let na základě hospodářské konsolidace ČSL a jasného protifašistického postoje dochází ke zvýšení počtu na 350 000. Po válce, také v důsledku zákazu pravicových stran měla ČSL k 1. 1. 1948 467 000 členů. Po komunistickém puči zůstalo ve straně 100 000 členů, v padesátých a šedesátých letech byl počet členů ČSL regulovaný na 15 000 - 20 000. Potom se postupně zvyšoval. Nyní má strana 65 000 členů.

Historický přehled voleb. výsledků:

VOLBY 1920
celkem 464 339 hlasů, t. j. 7,5 %

VOLBY 1925
celkem 691 728 hlasů, ČSL t. j. 9,75 %

VOLBY 1929
celkem 623 340 hlasů, t. j. 8,4 %

VOLBY 1935
celkem 616 851 hlasů, t. j. 7,5 %

VOLBY 1946
celkem 1 148 000 hlasů, t. j. 20,2 %

VOLBY 1990
Sněmovna národů FS 633 053 hlasů, t. j. 8,7 %
Sněmovna lidu FS 629 359 hlasů, t. j. 8,7 %
ČNR 607 134 hlasů, t. j. 8,4 %

VOLBY 1992
Sněmovna národů FS 394 296 hlasů, t. j. 6,08 %
Sněmovna lidu FS 388 122 hlasů, t. j. 5,98 %
ČNR 406 341 hlasů t. j. 6,27 %

VOLBY 1996
Parlament ČR 489 349 hlasů, t. j. 8.08 %

VOLBY 1998
Parlament ČR 537 013 hlasů, t. j. 9 %

 

Přehled ministrů ČSL 1920-1993:

Volební období 1920-1925: Dr. M. Hruban člen 1. vlády 1918-1919
JUDr. J. Dolanský ministr spravedlnosti 1921-1925
Msgre. J. Šrámek ministr železnic
zdravotnictví a těles. výchovy
1921-1922
1922-1925
Volební období 1925-1929: Msgre. J. Šrámek ministr pošt a telegrafů
sociální péče
1925
1926-1929
Dr. František Nosek ministr vnitra
pošt a telegrafů
1925-1926
1926-1929
JUDr. J. Dolanský ministr zásobování lidu 1925-1926
Volební období 1929-1935: Msgre. J. Šrámek ministr pro sjednocení zákonů a organizaci správy 1929-1935
Ing. J. Dostálek ministr veřejných prací
ministr průmyslu,obchodu a živností
1929-1934
1934-1935
Volební období 1935-1938: Ing. J. Dostálek ministr veřejných prací 1935-1938
Msgre. J. Šrámek ministr pro sjednocení zákonů a organizaci správy 1935-1938
Volební období 1946-1948: Msgre. J. Šrámek místopředseda vlády
Dr. F. Hála ministr pošt a telegrafů
JUDr. V. Procházka ministr zdravotnictví
Dr. A. Vošahlík ministr techniky 1946
Ing. J. Kopecký ministr techniky 1946-1948
Období totality: Josef Plojhar ministr zdravotnictví 1948-1968
Alois Petr ministr dopravy 1948-1951
Antonín Pospíšil ministr dopravy
ministr energetiky
1951-1957
1958
Dr. Vladimír Vlček ministr zdravotnictví 1968-1971
František Toman ministr práce a sociálních věcí
ministr vlády ČSR bez resortu
1969
1980-1981
Česká vláda ministři bez resortu: Antonín Pospíšil, Rostislav Petera, Erich Sýkora, Zdeněk Kopřiva, Vladimír Šimek
Federální vláda: Jan Pauly
Přechodné období -
konec r. 1989 - volby 1990:
Ing. F. Reichel místopředseda fed. vlády
JUDr. R. Sacher ministr vnitra
J. Havlík bez resortu
Ing. A. Baudyš místopředseda vlády ČR
Ing. L. Motyčka ministr výstavby a stavebnictví ČR
Volební období 1990 - 1992: Ing. A. Baudyš místopředseda české vlády
Ing. L. Motyčka ministr výstavby a stavebnictví ČR
Do federální vlády KDU-ČSL odmítla vstoupit
Volební období 1992 - 1996: Ing. A. Baudyš místopředseda federál. vlády (1992)
ministr obrany od r. 1993
Ing. J. Lux ministr zemědělství od r. 1992
PhDr. J. Kabát ministr kultury (1992 - leden 1994)
Ing. S. Bělehrádek ministr pro hosp. soutěž od r. 1992
Pavel Tigrid ministr kultury (navržen KDU-ČSL) 1994
Volební období 1996 - 1998: Ing. Josef Lux místopředseda vlády a ministr zemědělství
JUDr. Miloslav Výborný ministr obrany
Ing. Jaromír Talíř ministr kultury
Ing. Jaromír Schneider ministr pro místní rozvoj
Ing. Tomáš Kvapil ministr pro místní rozvoj
Ing. Stanislav Bělehrádek předseda úřadu pro hospodářskou soutěž
Přechodná vláda 1998: JUDr. Cyril Svoboda ministr vnitra
Ing. Josef Lux ministr zemědělství
JUDr. Miloslav Výborný ministr, předseda legislativní rady
Ing. Stanislav Bělehrádek předseda úřadu pro hospodářskou soutěž
Volební období 1998: KDU-ČSL není ve vládě

 

O stránku zpět Úvodní stránka dokumentů
Home